Sumqayıt hadisələri haqqında həqiqətlər ...
Sumqayıt SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı
Yüklə (pdf)
Sumqayıt Sumqayıt hadisələri haqqında
Yüklə (pdf)
"Sovet İmperiyasının gizlinləri – Qriqoryanın işi"
Bu filmdə Sumqayıt hadisələrinin əsl səbəbləri, gerçək günahkarları faktlar və sənədlərlə göstərilir. Bir daha aydın olur ki, həmin hadisələr konkret məqsədlərlə planlaşdırılmış təxribat idi.